Työturvallisuuden tarkistuslistat

ETTE-työturvallisuuden tarkistuslistat

220322_Työnopastuksen tarkistuslista.pdf

Työnopastus

Työnopastuksen tarkoituksena on keskustelun kautta vakioida eri työvaiheille ja työtehtäville työtavat ja ohjeet. Tavoitteena on, että opastettu henkilö pystyy perustehtävän ja työlle asetetun tavoitteen mukaiseen itsenäiseen työsuoritukseen. Työturvallisuuslaki korostaa työnantajan vastuuta työn ohjeistuksesta ja tarkistuslistat ovat jäsennelty apuväline ohjeistustyöhön.

Tarkistuslista palvelee myös työympäristön riskien kartoitusta ja yhteisistä käytänteistä sopimista. Materiaalia voi siten soveltaa esimerkiksi työsuojelun yhteistoiminnassa, työturvallisuuslinjauksia laadittaessa tai esihenkilöperehdytyksessä.

Materiaali on suunnattu erityisesti käytännön työn vastuuhenkilöille ja käytännön työtä tekeville.

Tarkistuslistoja laadittaessa on pyritty huomioimaan esittävien taiteiden esitysympäristöjen, kulttuuritalojen ja tapahtumaympäristöjen erityispiirteet laajasti. Tiedostamme, että tämä tarkistuslista ei ole täydellinen, vaan jokainen työpaikka ja työympäristö on uniikki ja alallamme alati muuttuva. Siksi kannustamme jokaista työhön perehdyttäjää ja työyhteisöä täydentämään listaa oman työyhteisönsä erityispiirteillä.

23.3.2022

220322_Tapahtuma- ja teoskohtaisen perehdytyksen tarkistuslista.pdf

Tapahtuma- & teoskohtainen perehdytys

Tapahtuma- & teoskohtaisen perehdytyksen tarkistuslistan sisällöt on tarkoitettu tukemaan organisaatioiden omien tapahtuma- ja teoskohtaisten turvallisuuskävelyiden sisältöä ja suunnattu kaikille näyttämöllä tai stagella työskenteleville.

Tarkistuslistaa laadittaessa on pyritty huomioimaan esittävien taiteiden esitysympäristöjen, kulttuuritalojen ja tapahtumaympäristöjen erityispiirteet laajasti. Tiedostamme, että tämä tarkistuslista ei ole täydellinen, vaan jokainen työpaikka ja työympäristö on uniikki ja alallamme alati muuttuva. Siksi kannustamme jokaista listan käyttäjää ja työyhteisöä täydentämään listaa oman työyhteisönsä erityispiirteillä.

23.3.2022