Opiskelijan kirja

ETTE-turvallisuuskoulutus - Opiskelijan kirja

European Theatre Technicians Education ETTE on esitysteknisen alan turvallisuuskoulutus, jonka tarkoituksena on luoda yhtenäinen turvallisuusosaamisen taso
eurooppalaisille esitys-, teatteri- ja tapahtumatekniikan ammattilaisille.

"ETTE-turvallisuuskoulutuksen johtava ajatus on, että jokaisen festivaaleilla, näyttämöllä tai tapahtumassa työskentelevän henkilön pitää osata toimia turvallisesti, ymmärtää turvallisen työskentelyn periaatteet ja suhtautua turvallisuuteen kriittisesti. Toisin kuin monet muut työturvallisuusoppaat, tämä kirja ei keskity lainsäädäntöön vaan osaamiseen ja turvallisten työkäytäntöjen hallintaan. Toisin sanoen huomio ei ole siinä, mitä tiedämme vaan siinä mitä osaamme.",
kuvailee ETTE-työryhmä kirjan tarkoitusta.

Kirjassa on kymmenen lukua, jotka kattavat esitys- ja tapahtuma-alan turvallisuuden kannalta olennaisimmat taidot:

1. Työskentele turvallisesti

2. Luo turvallinen ja ympäristöystävällinen työpaikka

3. Työskentele ergonomisesti

4. Käytä henkilösuojaimia

5. Varmista paloturvallisuus esitysympäristössä

6. Työskentele korkealla turvallisesti

7. Käytä tilapäistä pienjänniteverkkoa turvallisesti

8. Käytä työkaluja turvallisesti

9. Työskentele turvallisesti kemikaalien kanssa

10. Pystytä ja ripusta esitystekniikkaa turvallisesti

Lataa ETTE-turvallisuuskoulutuksen Opiskelijan kirja

ETTE-turvallisuuskoulutuksen Opiskelijan kirja käännätettiin suomeksi Metropolian vuosina 2019-2021 toteuttamassa
StageRight-hankkeessa ja se julkaistiin ensimmäisen kerran 19.1.2021.

Päivitykset:
Versio 1.01 / 23.3.2021 - korjauksia lukuun 7

ETTE-turvallisuuskoulutus - Opiskelijan kirja_FI_v1.01.pdf

Kirjan muut kieliversiot löytyvät ETTE-hankkeen sivuilta osoitteesta https://stage-tech-edu.eu/


Lisätietoja:
Tero Aalto, tero.aalto2@metropolia.fi, puh. 040 629 9435