Opiskelijan kirja

ETTE-turvallisuuskoulutus - Opiskelijan kirja


ETTE Opiskelijan kirjan kymmenen lukua kattavat esitys- ja tapahtuma-alan turvallisuuden kannalta olennaisimmat taidot:

1. Työskentele turvallisesti

2. Luo turvallinen ja kestävä työpaikka

3. Ergonomia

4. Henkilönsuojaimet

5. Paloturvallisuus

6. Putoamisvaarallinen alue

7. Sähköturvallisuus

8. Työkaluturvallisuus

9. Kemikaaliturvallisuus

10. Pystytys- ja ripustusturvallisuus

Lataa ETTE-turvallisuuskoulutuksen Opiskelijan kirja

ETTE- turvallisuuskoulutus - Opiskelijan kirja_FI_v2.0.pdf

ETTE-turvallisuuskoulutuksen Opiskelijan kirja käännätettiin suomeksi Metropolian vuosina 2019–2021 toteuttamassa
StageRight-hankkeessa ja se julkaistiin ensimmäisen kerran 19.1.2021.

SafeOnStage-hankkeessa kerätyn palautteen ja koulutuksista saatujen kokemusten myötä kirjasta julkaistiin toinen versio 23.3.2022. Uudessa versiossa kirjan lukujen otsikointia on selkeytetty, tekstisisältöjä tarkennettu sekä
korjattu asia- ja oikeinkirjoitusvirheitä.

Versiohistoria:
Versio 1.0 / 19.1.2021
Versio 1.01 / 23.3.2021 - korjauksia lukuun 7
Versio 2.0 / 23.3.2022

Kirjan muut kieliversiot löytyvät ETTE-hankkeen sivuilta osoitteesta https://stage-tech-edu.eu/