Ajankohtaista

Työturvallisuuden RCAI-malli läpäisee koko organisaation

ETTE-turvallisuuskoulutus tarjoaa yhteisen pohjan sille, että esitys- ja tapahtuma-alan tekniset ammattilaiset voivat työskennellä turvallisesti kaikkialla Euroopassa riippumatta siitä, mistä he ovat kotoisin ja minkä tasoinen koulutus heillä on.

SafeOnStage-hankkeessa kehitetty esitysteknisen työturvallisuuden neliportainen koulutusmalli kattaa työturvallisuuden organisaation eri tasoilla.

Työturvallisuus läpäisee tavalla tai toisella koko organisaation aina johdosta ruohonjuuritason tekijöihin saakka. Tästä johtuen organisaation eri tasoilla toimivat ammattilaiset tarvitsevat eri tyyppistä koulutusta asemansa huomioon ottaen.

Tutustu malliin tarkemmin täällä >>

30.3.2022

Työturvallisuuden tarkistuslistat käytännön työn tueksi

SafeOnStage-hankkeessa luodut Työnopastuksen tarkistuslista sekä Tapahtuma- & teoskohtaisen perehdytyksen tarkistuslista tukevat esittävien taiteiden esitysympäristöjen, kulttuuritalojen ja tapahtumaympäristöjen työturvallisuuden toteutumista.

Työnopastuksen tarkistuslista täydentää työpaikan yleisperehdytystä näyttämöympäristön työturvallisuuden osalta.

Tapahtuma- & teoskohtaisen perehdytyksen tarkistuslista tukee organisaatioiden omien tapahtuma- ja teoskohtaisten turvallisuuskävelyiden sisältöä.

Tarkistuslistat on suunnattu erityisesti käytännön työn vastuuhenkilöille ja käytännön työtä tekeville.
Ne ovat vapaasti kaikkien alan toimijoiden ladattavissa.

Tutustu tarkistuslistoihin >>

23.3.2022

ETTE Opiskelijan kirjasta uusi versio

ETTE-turvallisuuskoulutuksen Opiskelijan kirja käännätettiin suomeksi Metropolian vuosina 2019-2021 toteuttamassa
StageRight-hankkeessa ja se julkaistiin ensimmäisen kerran 19.1.2021.

SafeOnStage-hankkeessa kerätyn palautteen ja koulutuksista saatujen kokemusten myötä kirjasta julkaistiin toinen versio 23.3.2022. Uudessa versiossa kirjan lukujen otsikointia on selkeytetty, tekstisisältöjä tarkennettu sekä
korjattu asia- ja oikeinkirjoitusvirheitä.

Siirry ETTE Opiskelijan kirjan pariin >>

23.3.2022

Blogi: Purkkavirityksistä yhdenmukaisiin turvallisuustaitoihin

"Näyttämötyöturvallisuuden koulutusta pilotoitaessa tapahtui kaksi sisällön kannalta merkittävää oivallusta: esitysteknisellä alalla toimivat ihmiset eivät tunne kaikkia vastuitaan ja yksittäisten toimijoiden työturvallisuuden osaaminen vaihtelee laidasta laitaan työturvallisuuden osa-alueesta riippuen.


Havaitsimme työturvallisuuden läpäisevän tavalla tai toisella koko organisaation aina johdosta ruohonjuuritason tekijöihin saakka. Ymmärsimme myös että organisaation eri tasoilla toimivat tarvitsevat eri tyyppistä koulutusta asemansa huomioon ottaen"

Lue kirjoitus kokonaisuudessaan Metropolian Tikissä-blogissa (aukeaa uuteen ikkunaan).

23.3.2022

Blogi: Kohti turvallisempaa tulevaisuutta

"Tulevaisuus tehdään nyt, tämän hetken tiedon ja ymmärryksen valossa. Jos tulevaisuuden päättää ottaa vastaan sellaisena kuin se tulee, on ymmärrettävä, että samalla luopuu päätösvallasta sen suhteen millaisena tulevaisuus näyttäytyy. Toinen vaihtoehto on päättää vaikuttaa siihen millaiseksi tulevaisuus muodostuu. Ehkäpä tällöin säästyy jossittelulta, kun tehtyjä valintoja myöhemmin arvioidaan.

Olisiko aika pysähtyä miettimään, mikä turvallisuuden osa-alue organisaatiossasi kaipaisi muutosta juuri nyt? "

Lue kirjoitus kokonaisuudessaan Metropolian Tikissä-blogissa (aukeaa uuteen ikkunaan).

11.11.2021

Blogi: Huomio tapahtumien turvallisuuteen - jos osaamista riittää

"Koronapandemian kuristuksessa olemme saaneet huomata, että viimeisen reilun vuoden ajan meiltä on puuttunut kollektiivisen kokemuksen mahdollistava taide, tapahtumat ja tilaisuudet. Näillä onnellisuutta lisäävillä välineillä on tekijänsä, mutta osalta heistä on ollut yli vuoden ajan työt kokonaan kielletty. Osa on siksi jo lähtenyt muihin töihin, ja osa heistä ei enää ikinä tule takaisin tekemään sinua onnelliseksi.

Tässä ajassa turvallinen tapahtuma on usein käsitetty kapeasti vain terveys- tai yleisöturvalliseksi tapahtumaksi. Todellisuudessa turvallinen tapahtuma on paljon näitä laajempi kokonaisuus. Yleisön lisäksi työntekijän turvallisuus on taattava. Vain turvallisesti työskentelevät ammattilaiset voivat varmistaa, että tapahtuma tai tilaisuus toteutuu onnistuneesti ja turvallisesti."

Lue SafeOnStagen blogikirjoitus Metropolian Tikissä-blogissa

10.6.2021

Vanhemmat uutiset löydät uutisarkistosta

Ota seurantaan myös Facebook-sivumme: https://www.facebook.com/safeonstage