SafeOnStage 2022 -koulutus

SafeOnStage 2022 -koulutus (3 op)


Vastauksena taas uusiin koronarajoituksiin tuomme tarjolle ETTE-työturvallisuuskoulutusta alan tekijöille. Jos työt vähenivät rajoitusten vuoksi, käytä aikasi osaamisen kehittämiseen!


Koulutus on suunnattu kaikille näyttämö- ja esitysympäristössä käytännön töitä tekeville. SafeOnStage 2022 -koulutus järjestetään kokonaan etänä pääosin maanantai-iltaisin.


Paikkoja on rajoitetusti.

Kuvaus

SafeOnStage 2022 -koulutus on hankkeen työturvallisuusteemat (ETTE) yhteenkokoava koulutus kaikille tapahtuma- ja teatterialan toimijoille. Verkossa alkuvuodesta 2022 järjestettävä koulutus antaa perustiedot turvallisen esitysympäristössä työskentelemisen eri osa-alueista.

Koulutus on suunnattu kaikille käytännön työtä näyttämö- ja esitysympäristöissä tekeville. Tapaamiskerroilla kuulemme yhden tai kahden eri ammattilaisen luennon näyttämöturvallisuuden eri osa-alueista. Luennoitsijoina on sekä teatteri- että tapahtumaympäristön osaajia. Jokaisella tapaamiskerralla osallistujat pääsevät myös keskustelemaan suomalaisten kollegoidensa kanssa hyvistä työtavoista ja jakamaan osaamista muiden osallistujien ja luennoitsijoiden kanssa.

Koulutus koostuu yhdeksästä kahden tunnin tapaamiskerrasta, jotka toteutetaan Zoom-alustalla. Materiaalien, tallenteiden ja linkkien jakoon alustana toimii kurssin oma Google Classroom. Alusta aukeaa kurssilaisille 17.1.2022. Kurssiaika on 17.1.2022 - 28.2.2022.

ETTE

ETTE (European Theatre Technicians Education) on esitysteknisen alan työturvallisuuden perusteet kattava koulutus, joka käy läpi kymmenen esitys- ja tapahtuma-alan esitysympäristön turvallisuuden kannalta olennaisinta taitoa:

1. Työskentele turvallisesti
2. Luo turvallinen ja ympäristöystävällinen työpaikka
3. Työskentele ergonomisesti
4. Käytä henkilösuojaimia
5. Varmista paloturvallisuus esitysympäristössä
6. Työskentele korkealla turvallisesti
7. Käytä tilapäistä pienjänniteverkkoa turvallisesti
8. Käytä työkaluja turvallisesti
9. Työskentele turvallisesti kemikaalien kanssa
10. Pystytä ja ripusta esitystekniikkaa turvallisesti

ETTE-turvallisuuskoulutuksen johtava ajatus on, että jokaisen esitysympäristössä työskentelevän henkilön on tärkeää osata toimia turvallisesti, ymmärtää turvallisen työskentelyn periaatteet ja suhtautua turvallisuuteen kriittisesti.

Turvallisuus on peruslähtökohta ja tapa toimia, ei toteutuksen osa tai lisäarvo. Kaikkien stagella työskentelevien, teknikoista johtajiin, tulee toimia esitysalueella turvallisesti. Kaikkien tulee ymmärtää turvallisen työskentelyn periaatteet ja omaksua turvallisuutta ylläpitävä asenne.

Opetuskerrat

Maanantai 17.1.2022 klo 19-21: Turvallisesti työskentely
Torstai 20.1.2022 klo 13-16-30: Metropolian esitys- ja teatteritekniikan Talviseminaari, teemana työhyvinvointi
Maanantai 24.1.2022 klo 19-21
Maanantai 31.1.2022 klo 19-21
Maanantai 7.2.2022 klo 19-21
Keskiviikko: 9.2.2022 klo 15-17
Maanantai 14.2.2022 klo 19-21
Maanantai 21.2.2022 klo 19-21
Keskiviikko 23.2.2022 klo 15-17
Maanantai 28.2.2022 klo 19-21

Osaamistavoitteet

Työntekijä ymmärtää turvallisen työskentelyn merkityksen osana esitys- ja teatteriteknistä ammattitaitoaan. Työntekijä osaa tunnistaa ja arvioida esitystekniseen työhön liittyviä riskejä. Hän hallitsee keskeiset keinot riskien vähentämiseen. Työntekijä osallistuu turvallisen ja kestävän työympäristön ylläpitämiseen. Työntekijä tuntee esitys- ja teatteriteknisen alan työhyvinvoinnin tilan. Työntekijä tuntee ergonomiseen työskentelyyn vaikuttavat tekijät ja työskentelee ergonomisesti. Hän tuntee esitys- ja teatteriteknisessä työssä tarvittavat henkilösuojaimet ja käyttää niitä tarvittaessa. Työntekijä osaa ehkäistä tulipaloja esitystiloissa. Työntekijä tiedostaa putoamisvaarallisen alueen riskit. Työntekijä tunnistaa esitys- ja teatteriteknisten sähköjärjestelmien riskit. Hän osaa työskennellä turvallisesti yleisimpien työkalujen kanssa sekä tietää esitystoiminnassa käytettyjen kemikaalien riskit. Työntekijä osaa esitysteknisen kaluston ripustamisen perusteet. Työntekijä on motivoitunut kehittämään työskentely-ympäristönsä työturvallisuutta.

SafeOnStage 2022 -koulutus (3 op)

Aikataulu: 17.1.2022 - 28.2.2022, ks. opetuskerrat yllä.

Kohderyhmä: Koulutus on suunnattu kaikille käytännön työtä näyttämö- ja esitysympäristöissä tekeville.

Toteutustapa: Koulutus toteutetaan etätyöskentely. Koulutus sisältää luentoja, keskustelua ja itsenäistä opiskelua verkkoalustalla.

Laajuus ja sitovuus: Opintojakson laajuus on kolme opintopistettä. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan 50 % osallistumisaste ja itsenäisten tehtävien suoritus. Poissaoloja voi korvata osin korvaavilla tehtävillä.

Opettaja: Vastuuopettajina Tero Aalto ja Essi Santala. Useita vierailevia luennoitsijoita.

Ilmoittautuminen päättyy: 14.1.2022.

Hinta: SafeOnStage-hankkeessa toteutettu koulutus on osallistujille ilmaista.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt 14.1.2022. Kiitos kaikille ilmoittautuneille!

Paikkoja on rajoitetusti ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutukseen valituille ilmoitetaan pääsystä kurssille mahdollisimman pian ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

Lisätiedot:

Tero Aalto, tero.aalto2@metropolia.fi, puh. 040 629 9435

Essi Santala, essi.santala@metropolia.fi

SafeOnStage-hanke

SafeOnStagessa esitys-, teatteri- ja tapahtumatekniikka-alan turvallisuuskoulutusta ja ETTEturvallisuuskoulutuksen opetusta kehitetään eteenpäin työelämälähtöisesti. Tavoitteena on kehittää koulutusmalli, joka mahdollistaa turvallisuuskompetenssien tehokkaan oppimisen osana henkilön työtehtävää ja työyhteisöä.

SafeOnStage on Metropolia Ammattikorkeakoulun ESR-rahoitteinen hanke, joka toteutetaan 1.4.2021 - 31.3.2022 ja jonka toiminta-alueena on koko Suomi.

Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä ovat esitys-, teatteri- ja tapahtumatekniikka-alalla työskentelevät henkilöt, joiden työnkuva tai osa siitä liittyy tapahtumien turvalliseen toteuttamiseen. Hankkeessa heitä koulutetaan kehitettävän turvallisuuskoulutusmallin mukaisesti. Hankkeessa koulutetaan lisäksi alan turvallisuusvastuutehtävissä työskenteleviä sekä asiantuntijoita, jotka voivat toimia turvallisuusaiheiden kouluttajina. Koulutus on luonteeltaan pilotoivaa ja osallistujille ilmaista.