Toiminta

SafeOnStage-hanke


SafeOnStage-hankkeessa kehitettiin esitys-, teatteri- ja tapahtumatekniikka-alan turvallisuuskoulutusta. Kehitystyön tavoitteena oli valtakunnallinen malli, joka mahdollistaa turvallisuuskompetenssien tehokkaan oppimisen osana henkilön työtehtävää ja työyhteisöä. Koulutusmallin tavoitteena oli olla joustava ja tehokas oppimisen ratkaisu, joka on helposti saavutettavissa.

Jo ennen koronapandemiaa esitysteknisen alan toiminnan ja kasvun esteenä oli tunnistettu osaavan työvoiman riittämättömyys. Koronakriisin myötä alalta poistuvan työvoiman mukana häviää myös alan toiminnalle keskeistä turvallisuusosaamista. Jotta alan on mahdollista toipua pandemian aiheuttamista vahingoista, alan turvallisuusosaamisen takaaminen on tärkeää.

Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä olivat esitys-, teatteri- ja tapahtumatekniikka-alalla työskentelevät henkilöt, joiden työnkuva tai osa siitä liittyy tapahtumien turvalliseen toteuttamiseen. Hankkeen päämääränä oli ylläpitää ja edistää alalla työskentelevien turvallisuusosaamista sekä turvata alan yritysten toimintaedellytyksiä. Lisäksi hankkeen tavoitteena oli yhdenmukaistaa alalla työskentelevien turvallisuustietoja ja -osaamista sekä kehittää alan kansallista ja yhteiseurooppalaista turvallisuuskulttuuria.

SafeOnStage-hankkeessa kehitetty esitysteknisen alan turvallisuuskoulutuksen malli perustuu alan yhteiseurooppalaisiin
European Theatre Technicians Education (lyhyesti ETTE) turvallisuuskompetensseihin sekä niiden tunnistamiseen ja arviointiin.

Tutustu hankkeessa kehitettyyn koulutusmalliin

Lataa työturvallisuuden tarkistuslistat


SafeOnStage-hanke alkoi huhtikuussa 2021 ja se päättyi maaliskuussa 2022.
Hankkeen toteuttajana oli Metropolia Ammattikorkeakoulu ja se sai rahoitusta Euroopan sosiaalirahastolta.

Linkki Metropolia Ammattikorkeakoulun verkkosivuille, avautuu uuteen välilehteen.
Linkki Euroopan sosiaalirahaston verkkosivuille, avautuu uuteen välilehteen.
Linkki Rakennerahastojen verkkosivuille, avautuu uuteen välilehteenn.