Toiminta

SafeOnStage-hanke


SafeOnStage-hankkeessa kehitetään esitys-, teatteri- ja tapahtumatekniikka-alan turvallisuuskoulutusta. Kehitystyön tavoitteena on valtakunnallinen malli, joka mahdollistaa turvallisuuskompetenssien tehokkaan oppimisen osana henkilön työtehtävää ja työyhteisöä. Koulutusmallin tavoitteena on olla
joustava ja tehokas oppimisen ratkaisu, joka on helposti saavutettavissa.

Jo ennen koronapandemiaa esitysteknisen alan toiminnan ja kasvun esteenä on tunnistettu osaavan työvoiman riittämättömyys. Koronakriisin myötä alalta poistuvan työvoiman mukana häviää myös alan toiminnalle keskeistä turvallisuusosaamista. Jotta alan on mahdollista toipua pandemian aiheuttamista vahingoista,
alan turvallisuusosaamisen takaaminen on tärkeää.

Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä ovat esitys-, teatteri- ja tapahtumatekniikka-alalla työskentelevät henkilöt, joiden työnkuva tai osa siitä liittyy tapahtumien turvalliseen toteuttamiseen. Hankkeen päämääränä on ylläpitää ja edistää alalla työskentelevien turvallisuusosaamista sekä turvata alan yritysten toimintaedellytyksiä. Lisäksi hankkeen tavoitteena on yhdenmukaistaa alalla työskentelevien turvallisuustietoja ja -osaamista sekä kehittää alan kansallista ja yhteiseurooppalaista turvallisuuskulttuuria.

SafeOnStage-hankkeessa kehitettävä esitysteknisen alan turvallisuuskoulutuksen malli perustuu alan yhteiseurooppalaisiin
European Theatre Technicians Education (lyhyesti ETTE) turvallisuuskompetensseihin sekä niiden tunnistamiseen ja arviointiin.

Lue lisää ETTE-turvallisuuskoulutuksesta tai siirry oppimateraalin pariin!

Mikä ETTE?

Opiskelijan kirja

SafeOnStage-hanke alkoi huhtikuussa 2021 ja se päättyy maaliskuussa 2022.
Hankkeen toteuttajana on Metropolia Ammattikorkeakoulu ja se saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahastolta.