ETTE

ETTE - European Theatre Technicians Education

SafeOnStage-hankkeessa kehitettävä esitysteknisen alan turvallisuuskoulutuksen malli perustuu alan yhteiseurooppalaisiin
European Theatre Technicians Education (lyhyesti ETTE) turvallisuuskompetensseihin sekä niiden tunnistamiseen ja arviointiin.

ETTE-turvallisuuskoulutus tarjoaa yhteisen pohjan sille, että esitys- ja tapahtuma-alan tekniset ammattilaiset voivat työskennellä turvallisesti kaikkialla Euroopassa riippumatta siitä, mistä he ovat kotoisin ja minkä tasoinen koulutus heillä on.

ETTE on kehitetty kansainvälisessä Erasmus+-rahoitteisessa hankkeessa (2014-2017). Hankkeessa kehitettiin ESCO-pätevyyksiin pohjautuen esitysteknisen alan turvallisuuden perusopetuspaketti sekä turvallisuuspassi, jonka voi saada suoritettuaan yhteiseurooppalaisen alan turvallisuusosaamisen arvioinnin. ETTE-hankkeen tuloksena syntynyttä alun perin englanninkielistä opettajan ja opiskelijan opasta on sittemmin käännetty usealle kielelle Euroopassa, ja alan yhteiseurooppalaisen standardin sekä turvallisuuspassin kehitystyö jatkuu. Lisätietoa ETTE-hankkeesta: https://stage-tech-edu.eu/.

ETTE-turvallisuuskoulutuksen Opiskelijan kirja käännätettiin suomeksi Metropolian vuosina 2019-2021 toteuttamassa
StageRight-hankkeessa ja se julkaistiin ensimmäisen kerran 19.1.2021. Suomenkielisen ETTE-turvallisuuskoulutuksen
Opiskelijan kirjan löydät täältä.

Lisätietoa SafeOnStage-hankkeessa kehitettävästä turvallisuuskoulutuksesta julkaistaan näillä sivuilla hankkeen edetessä!

Katso ETTE-turvallisuuskoulutuksen esittelyvideo!

ETTE_turvallisuusvideo_FINAL.mp4