Linkki Metropolia Ammattikorkeakoulun verkkosivuille, avautuu uuteen välilehteen.
Linkki Euroopan sosiaalirahaston verkkosivuille, avautuu uuteen välilehteen.
Linkki Rakennerahastojen verkkosivuille, avautuu uuteen välilehteen.SafeOnStage

Jokaisen festivaaleilla, näyttämöllä tai tapahtumassa työskentelevän henkilön on tärkeää osata toimia turvallisesti, ymmärtää turvallisen työskentelyn periaatteet ja tarkastella turvallisuutta kriittisesti.

SafeOnStage-hankkeessa kehitettiin esitys-, teatteri- ja tapahtumateknisen alan työturvallisuutta. Hankkeen tuloksena syntynyt turvallisuuskoulutuksen malli perustuu alan yhteiseurooppalaisiin European Theatre Technicians Education (lyhyesti ETTE) turvallisuuskompetensseihin sekä niiden tunnistamiseen ja arviointiin.

Hankkeen tuloksia


Työelämälähtöinen ETTE-turvallisuuskoulutus

ETTE-turvallisuuskoulutus tarjoaa yhteisen pohjan sille, että esitys- ja tapahtuma-alan tekniset ammattilaiset voivat työskennellä turvallisesti kaikkialla Euroopassa riippumatta siitä, mistä he ovat kotoisin ja minkä tasoinen koulutus heillä on.

SafeOnStage -hankkeessa kehitettiin esitysteknistä työturvallisuutta yhteensä yhdeksän pilottiorganisaation ja European Theatre Technicians Education ETTE-materiaalin voimin.

Havaitsimme työturvallisuuden läpäisevän tavalla tai toisella koko organisaation aina johdosta ruohonjuuritason tekijöihin saakka. Ymmärsimme myös, että organisaation eri tasoilla toimivat tarvitsevat eri tyyppistä koulutusta asemansa huomioon ottaen. Kehittämämme neliportainen esitysteknisen työturvallisuuden koulutusmalli läpäisee koko organisaation.

Tutustu malliin tarkemmin täällä >>

Mallia on avattu myös blogikirjoituksessamme >>

29.3.2022

ETTE Opiskelijan kirjasta uusi versio

ETTE-turvallisuuskoulutuksen Opiskelijan kirja käännätettiin suomeksi Metropolian vuosina 2019-2021 toteuttamassa
StageRight-hankkeessa ja se julkaistiin ensimmäisen kerran 19.1.2021.

SafeOnStage-hankkeessa kerätyn palautteen ja koulutuksista saatujen kokemusten myötä kirjasta julkaistiin toinen versio 23.3.2022. Uudessa versiossa kirjan lukujen otsikointia on selkeytetty, tekstisisältöjä tarkennettu sekä
korjattu asia- ja oikeinkirjoitusvirheitä.

Siirry ETTE Opiskelijan kirjan pariin >>

23.3.2022

Työnopastuksen tarkistulista

SafeOnStage-hankkeessa luotu Työnopastuksen tarkistuslista täydentää työpaikan yleisperehdytystä näyttämöympäristön työturvallisuuden osalta.

Työnopastuksen lisäksi tämä tarkistuslista palvelee organisiaatioita esim. työympäristön riskien kartoittamisessa ja yhteisistä käytänteistä sopimissessa. Materiaalia voi siten soveltaa esimerkiksi työsuojelun yhteistoiminnassa, työturvallisuuslinjauksia laadittaessa tai esihenkilöperehdytyksessä.

Työnopastuksen tarkistuslista on suunnattu erityisesti käytännön työn vastuuhenkilöille ja käytännön työtä tekeville. Se on vapaasti kaikkien alan toimijoiden ladattavissa.

Lataa Työnopastuksen tarkistuslista >>

23.3.2022

Tapahtuma- & teoskohtaisen perehdytyksen tarkistuslista

SafeOnStage-hankkeessa luodun Tapahtuma- & teoskohtaisen perehdytyksen tarkistuslistan sisällöt on tarkoitettu tukemaan organisaatioiden omien tapahtuma- ja teoskohtaisten turvallisuuskävelyiden sisältöä.

Lista on suunnattu kaikille näyttämöllä tai stagella työskenteleville, erityisesti käytännön työn vastuuhenkilöille ja käytännön työtä tekeville. Se on vapaasti kaikkien alan toimijoiden ladattavissa.

Lataa Tapahtuma- & teoskohtaisen perehdytyksen tarkistuslista >>

23.3.2022